ติดแก๊สอิตาลี


  • ติดแก๊ส
  • ติดตั้งแก๊ส
  • ติด LPG
  • ติดตั้ง lpg
  • ติดตั้ง อิตาลี

ติดแก๊ส LPG
รับรองมาตรฐานการติดแก๊สโดยกรมการขนส่งทางบกและควบคุมงานติดแก๊สรถยนต์ทุกคัน โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการติดแก๊สรถยนต์ พร้อมรับใบรับประกันจากวิศวกร หลังจากติดและตรวจสอบระบบเรียบร้อยแล้ว ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับ รถยนต์ที่ติดแก๊สมาแล้วมีปัญหา อุปกรณ์ติดแก๊สได้ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกทุกชิ้น พร้อมทั้งรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นระยะเวลา 1-2 ปี การติดตั้งถูกกฏระเบียบขนส่งทุกประการ

บริการซ่อมบำรุงระบบแก๊สรถยนต์ ซ่อม ตรวจเช็คระยะ

ระบบฉีดแก๊ส (Sequential Injecton)

ระบบ Sequential Injection Control เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สำหรับเครื่องยนต์หัวฉีด ที่สามารถใช้ก๊าซระบบ LPG และ CNG ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีความ น่าเชื่อ ได้สูงสุด มีความปลอดภัยสูงสุด ก่อให้เกิดมลภาวะต่ำสุดจนได้รับ มาตรฐาน EURO-3 Euro- 4

อุปกรณ์เบื้องต้น มีดังนี้
ถังแก๊ส, หม้อต้ม, ชุดหัวฉีด, กล่องควบคุมและประมวลผลแก๊ส, มัลติวาล์ว, สวิตซ์, ชุดสายไฟ, ท่อทองแดง ใช้อิเลคทรอนิกเป็นตัวควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

การดูแลรถยนต์ติดแก๊ส

1. ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของแก๊ส ตามข้อต่อ และจุดต่างๆ ทุกเดือน โดยใช้ฟองสบู่ หรือเครื่องตรวจวัดการรั่วของแก๊ส
2. ตรวจเช็ค และทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุก ๆ 5,000 กิโลเมตร ซึ่งบ่อยกว่าการตรวจเช็คเมื่อใช้ น้ำมันเบนซิน เพียงอย่างเดียว (ปกติ 10,000 กิโลเมตร)
3. ตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับเติมแก๊ส ถังแก๊สตรวจ น็อตที่ยึดถังแก๊สทุกเดือน
4. ควรตรวจเช็ค และตั้งบ่าวาล์วไอเสียทุกระยะ 40,000 – 60,000 กม. เพราะบ่าวาล์วไอเสีย ของเครื่องยนต์ ที่ใช้แก๊ส NGV และแก๊ส LPG จะมีโอกาสสึกหรอเร็วกว่าจึงควรที่จะใช้น้ำมันเบนซิน สลับกับการใช้แก๊ส เพื่อให้น้ำมันเบนซินไป เคลือบบ่าวาล์วบ้างเพื่อให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น
5. ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานแก๊สที่ได้รับการติดตั้ง จากศูนย์ที่ได้มาตรฐานหากมี ปัญหาให้รีบติดต่อศูนย์บริการที่ติดตั้งมาทันที
6. ห้ามเติมแก๊สเกินแรงดันที่กำหนดไว้ของถัง จะทำให้ถังเสื่อมคุณภาพเร็ว และอาจระเบิดได้
7. เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ควรใช้น้ำมันสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนและหลังการใช้
8. หากเกิดการรั่วไหลของแก๊ส ให้รีบหยุดรถ และดับเครื่องยนต์โดยทันที รีบปิดวาล์วที่ถังแก๊ส และห้ามทำการใด ๆ ที่ทำให้เกิดประกายไฟ ตรวจดูว่าหากไม่มีการรั่วไหลเพิ่ม ให้เปลี่ยนระบบมาใช้น้ำมัน สตาร์ทเครื่องแล้วรีบนำรถ เข้าไปยังศูนย์บริการที่ติดตั้งแก๊สโดยทันที
9. หากเกิดไฟไหม้ที่ตัวรถให้รีบดับเครื่องยนต์ปิดวาล์วที่ถังแก๊สโดยทันทีถ้าทำได้ และออกห่างจากตัวรถ หรือพยายามดับไฟที่แหล่งกำเนิด
10. เพื่อรักษาประสิทธิภาพ และคุณภาพของชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำมัน ควรมีน้ำมัน ติดถังไว้อย่างน้อย 1 ส่วน 4 ถังเสมอ ๆ และเพื่อป้องกันระบบปั๊มน้ำมันเสีย
Home  |  Service   |  Price    |   Picture    |   Contact   |   Facebook
Copyright 2013 - ติดแก๊สอิตาลี.com - All right reserved.